کارفرمایان

شهرداری منطقه 2 تهران

شهرداری منطقه 16 تهران

شهرداری منطقه 19 تهران

سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

موسسه هادیان شهر تهران

موسسه جهان اقتصاد

سازمان ملی زمین و مسکن

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

انبوه سازان مسکن میثاق مرآت

بنیاد تعاون ودجا

سازمان آب وبرق خوزستان

اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان

شرکت عملیات انتقال گاز منطقه 6

 

تماس با ما

مهندسین مشاور شارین سازه

تهران، خیابان زرتشت غربی، خیابان کبکانیان، پلاک 52، واحد4 کد پستی: 1415693386

Phone: +98 21 88998278  Fax: +98 21 88959853  Emails: info@sharin.ir , sharinsazeh@gmail.com

 

کلیدواژه ها: مهندسین مشاور، شارین سازه، مقاومسازی، مقاوم سازی، سازه، جامعه مهندسان مشاور ایران، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، اتاق بازرگانی تهران، رتبه، رتبه بندی، ساختمانهای مسکونی، نظامی، تجاری، اداری و صنعتی، بهسازی لرزه ای، مهندس مشاور، مقاومساز، مقاوم ساز، بهساز،سازه، تونل، تونل شهری، پل، پل عابرپیاده، پدافند غیرعامل