ردیف

نام و نام خانوادگی

 سمت

سابقه (سال)

 1

 آناهینا کلاهی زنوزی

 مدیر بخش معماری و شهرسازی

 16

2

محبوبه زمانی نژاد

مدیر بخش تاسیسات 17

 3

 سید محسن شریفی

معاون بخش مهندسی سازه 18

 4

 عبد الحمید بایی

 کارشناس نظارت

 32

5

فرهاد آقاجانی اوزنبلاغ

کارشناس نظارت و سازه

17

6

مصطفی اصفهانی کن

 کارشناس ارشد مهندسی رودخانه

11

7

سید مهدی ابراهیم آبادی

کارشناس سازه و نظارت 

16

8

زهرا میوه‌ای

کارشناس IT 

4

10

سمیه میوه‌ای

مدیر مالی و اداری 

4

11

زهره بیات

کارشناس سازه 

3

12

امیرحسین سرور

 کارشناس ارشد سازه

5

13

محمد حسین حسن شاهی

 کارشناس تاسیسات مکانیکی

8

14 

حبیب خدابخشی 

 کارشناس ارشد سازه

 

 

تماس با ما

مهندسین مشاور شارین سازه

تهران، خیابان زرتشت غربی، خیابان کبکانیان، پلاک 52، واحد4 کد پستی: 1415693386

Phone: +98 21 88998278  Fax: +98 21 88959853  Emails: info@sharin.ir , sharinsazeh@gmail.com

 

کلیدواژه ها: مهندسین مشاور، شارین سازه، مقاومسازی، مقاوم سازی، سازه، جامعه مهندسان مشاور ایران، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، اتاق بازرگانی تهران، رتبه، رتبه بندی، ساختمانهای مسکونی، نظامی، تجاری، اداری و صنعتی، بهسازی لرزه ای، مهندس مشاور، مقاومساز، مقاوم ساز، بهساز،سازه، تونل، تونل شهری، پل، پل عابرپیاده، پدافند غیرعامل